Dinamik ve dönüştürülebilir bütçe kurgu ve kullanımı

FORESEEN FORARMED

2020-2023 sonu arasında, üst yönetime yönelik ve 37 kez açılan dinamik bütçe kurgu ve kullanım eğitimimin bu versiyonu için lütfen bana ulaşınız. necdetuygurer@hotmail.com

 

Önceden bu sayfada;

Yapay Zeka (AI) ile ilgili olan bu danışmanlık hizmetlerim, hizmet öncesinde katılımcı ile ayrıntılı bir satış/pazarlama sohbeti yapılmasını gerektirmektedir.

Kısa içerik ve ZOOM ortamında böyle bir görüşme randevusu için lütfen bana erişiniz;

necdetuygurer@hotmail.com

veya

0 532 322 47 14 (aramadan önce lütfen kendinizi iki sözcük ile tanıtan çok kısa bir SMS veya WhatsAPP mesajı atınız.

Sayfa Arşivi;

(Önceden bu sayfada yer alan metinlerdir)

 PSİKOLOJİK PROFİLLER VE İŞ HAYATINDA KULLANIMLARI

1-      Psikolojik Profil Nedir, Profiller Nelerdir?

2-      Psikolojik Profilleri Kim Ortaya Çıkarmıştır?

3-      Psikolojik Profiller Bizde “Ne Hale Getirilmiştir”?

4-      Psikolojik Profillerin Kullanım Yerleri

 

1-      Psikolojik Profil Nedir, Profiller Nelerdir?

Psikolojik profil, psikolojinizin genel bir “şekli” veya “resmidir”. Psikoloji nedir sorusuna kısa, pratik yanıt “denge” sözcüğüdür. Halk arasındaki deyimi ile ruh halinizin veya zihinsel halinizin dengesi de denilebilir. O halde psikolojik profil “dengenizin” bir görünümüdür.

 

İnsanlar birbirlerine hem benzerler hem de benzemezler. Psikolojilerine 1,2,3 gibi numara vermek mümkün değildir fakat genel anlamda benzer olanları gruplamak veya daha doğrusu belirli kümelerde toplamak mümkündür.

 

Psikolojik profil çok ana hatları veya kalın çizgilerle “anneden” kaynaklanır fakat, bir profilin hali, içinde bulunduğu zaman, yer belki sosyal ekonomik koşullarda denilebilir, kültür ve bireyin eğitim, kültür ve bilincine göre şekillenir. Profiller zamanla çok değişmezler ancak, belirli hallerde profiller arası geçişte mümkün olabilir.

 

Esas olarak dört temel profil olduğu savunulabilir, fakat hiç kimse sadece tek bir profilin içinde olamayacağı için herkeste dört profilin az veya çok olduğu fakat bir veya iki tanesinin belirgin veya baskın olduğu söylenebilir.

 

Türk iş hayatı çerçeveleri içinde profillere “görev adamı” (veya insanı), “detay adamı”, “halk adamı” ve “fikir adamı” etiketleri konulabilir.

 

2-      Psikolojik Profilleri Kim Ortaya Çıkarmıştır?

Carl Gustaf JUNG, İsviçreli bir psikolog, profilleri ilk şekli ile adına profil demeden şekillendiren bir psikolog, düşünür, spiritüel ve mistiktir. 19 ncu yüzyıl sonu ve 20 nci yüzyıl başında yaşamış ve eserler vermiştir. Tabii ki çok değerli çalışmalarının bir fikir, telif konusu aradan geçen zaman nedeni ile kalmamıştır.

 

JUNG un çalışmalarını daha sistemleştirenler ise 1930 döneminde iki hanımefendi BRIGGS ve MYERS olmuştur. Çalışmaları BRIGGS MYERS veya MYERS BRIGGS “tipolojisi” olarak bilinir.

 

Günümüzde de yaygın şekilde kullanılmaktadır.

 

3-      Psikolojik Profiller Bizde “Ne Hale Getirilmiştir”?

Sadece bizde değil, dışarıda da “cılkı” çıkarılmış, fikir, telif hakkı ve bunlardan önce “namus” söz konusu olamadığı için önüne gelen revize etmiş, isimler vermiş, yakıştırmalar yapmıştır. Kimisi doğru, çoğu “eğridir”.

 

Kişilik envanteri ve sair adlarla “sahtekarların” eline düşmüştür. “Türk Tipi” kurumsal şirket eğitimlerinde karşılaştığınız “mavi” şahsiyet veya “kırmızı” kişilik veya “tavşan” profili veya “kaplan” profili gibi yakıştırmalar bu konuda en güzel örneklerdir. Kökenleri JUNG psikolojisi ve BRIGGS MYERS çalışmalarıdır.

 

Modern tıbbın, en azından batıdaki modern tıbbın, profilleri ne kadar geçerli saydığı da ayrı bir araştırma ve tartışma konusudur.

 

4-      Psikolojik Profillerin Pratikte Kullanım Alanları

Psikolojik profiller özel hayatınız ve iş hayatınızın her anında ve her yerde kullanılabilir.

 

Ancak, bu konuda en azından 20 dakikalık bir eğitim almanız ve bir süre pratik yapmanız gerekir.

 

Profiller;

          Özellikle satışta müşteri adayı veya muhatabınızla “ilk” karşılaşmada

          Yönetimde astlarınız, eşitleriniz ve üstlerinizle iletişim ve etkileşimde

          İş hayatında tüm tanışıklık ve muhatabiyetlerinizde

          Kişisel gelişiminizde

          Koçluk çalışmalarında

          Pazarlama etkinliklerinde (bazı ek bilgiler desteği ile)

          Ve nihayet, sadece gözlemci olduğunuz her yerde, örneğin bir kafede bile kimseyle tanışmadan, herhangi bir iletişim kurmadan kullanılabilir.

 

Psikolojik profilleri yaklaşık son 20 yıldan bu yana satış ve koçluk çalışmalarım önde ve ağırlıklı olmak üzere kullanmaktayım. Genelde eğitim seminerlerimin en dikkat çekici bölümleri arasında bulunmaktadırlar.

Bu konudaki kitap tavsiyeleri için www.necdetuygurerdanismanlik.com sitemdeki “kitap tavsiyeleri” penceresinden faydalı kitapları bulabilir veya ciddi amaçlı, spesifik kitap tavsiyelerim için necdetuygurer@hotmail.com adresimden bana ulaşabilirsiniz.

 

Sayfa Arşivi;

Aşağıda başarı ile tamamlanmış olan ve kullanımdaki bir Necdet UYGURER Satış İstihbarat  Düzeni Kurgu ve İşletim projesi, proje akışı  sunulmaktadır.

Şirket adı “kapalı” yazılmıştır

XX SATIŞ İSTİHBARAT PROJESİ

 1. AMAÇLAR
  1. XX (XXX XXXXX) Satış (CTS, ARGE, seçilmiş satış destek ve gerekli diğer kadrolarına satış istihbarat bilinç ve farkındalığının kazandırılması ve temel becerilerin kazanımı)
 2.  
 •  
  1. XX Satış kadrolarına Profesyonel Satış Davranış Biçimi bilinç ve farkındalığı ve temel/ileri satış becerileri kazandırılması
  2.  
  3. XX Satış kadrolarına müşteri analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak kazandırılması;Psikolojik profil analiziİtibar analiziTeknik analizİşletme analizi 
  4. Gerekli bulunacak diğer analizler
  5. Şirket analizi
  6. Piyasa analizi
  7. Mali analiz
  8. (fikir vermek amacıyla sıralanmıştır)
  9. Satış ve istihbarat odaklı soru sorma çalışması;Soru formülasyonuMüşteriye sorulmaması gereken sorularEn zorlayıcı müşteri sorularına yanıtlar 
  10. Gereken diğerleri
  11. En sık sorulan müşteri sorularına yanıtlar
  12. Müşteriye sorulması gereken sorular
  13. (fikir vermek amacıyla sıralanmıştır)
  14. Müşteri ziyareti yöntemleri;Ön hazırlıkPlansız ziyaretler
  15.  
  16. Planlı ziyaretler
  17. (fikir vermek amacıyla sıralanmıştır)
  18. Kullanılabilir pratik pazarlama kavram ve teknikleri(fikir vermek amacıyla sıralanmıştır)Ürün ve marka konumlandırmaPazar hedefleme ve ölçüm(istenirse XX güncel, büyük ölçekli olmayan ürün geliştirme – pazarlama problem çözme vaka veya projeleri kullanılabilir)
  19.  
  20. Pratikte pazarlama problemleri çözümü – görsel ve örnekli
  21. Marka yönetimi pratikleri
  22. Şirket karlılığı ve yeni ürün geliştirme ilişkisi
  23. (özellikle ARGE ve CTS için)
  24. XX de kullanılabilir ve yürüyen şirket prosedürlerine bağlanabilir satış/istihbarat odaklı pratik kılavuz, kontrol listesi ve benzerlerinin hazırlanması;Satış kılavuzu (?)Müşteri ziyaret kılavuzu 
  25. Müşteri değerlendirme/derecelendirme kılavuzu
  26. Soru sorma kılavuzu
  27. (fikir vermek amacıyla sıralanmıştır)
  28. XX Satış Bilgi (ya da İstihbarat) Sistemi kavramsal tasarımı(fikir vermek amacıyla sıralanmıştır)Kavramsal sistem tasarımı – görsel 
  29.  
  30. Sistem ögeleri arasındaki ilişkiler modeli – görsel
  31. Sistem analiz
  32. (Xxx Xxxxxx Turkey Sales Information/Intelligence System veya Xxx Xxxxxxx Chemical Secure Sales Intelligence System – Turkey)
  33. XX İK uygulama/sistemleri ile satış uygulamaları entegrasyonu
  34.  
 1. UYGULAMA YÖNTEM VE SÜRESİ
  1. XX Satış ekibi kılavuzluğunda, Necdet UYGURER için İzmir içi ve/veya çevresinde farklı 6/7 müşteri ziyareti – 1 gün  
  2. (Bu çalışma için yol ve konaklama hariç bir bedel söz konusu olmayacaktır)
  3. Profesyonel Satış Davranış Biçimi Eğitimi (CTS, ARGE, seçilmiş satış destek (½ gün satış süreci, aşamaları, sürece hakimiyet) 
  4. (½ gün sunum, ikna, satış sonuçlandırma, tahsilat teknikleri ve incelikler)
  5. kadroları için) 1 Tam gün – İzmir
  6. İstihbarat Odaklı, Uygulamalı Müşteri Analiz Teknikleri Eğitimi ( Satış, CTS, ARGE, İK Yönetim)     (1/2 veya 1 gün)
  7.  
  8. Pratik, Kullanılabilir Pazarlama Kavram ve Teknikleri (ARGE – CTS Öncelikli, Satış (1/2 veya 1 gün)
  9.  
  10. ve İK Yönetim dahil olabilir)
  11. Değerlendirme, kavramsal sistem tasarımı, kılavuz, prosedür ve benzeri tasarımı 1 gün
 2.  
  1. SÜRE; Profesyonel Satış Davranış Biçimi Eğitimi 1 gün (tercihen müşteri ziyaretleri sonrası)Pratik, Kullanılabilir Pazarlama Kavram ve Teknikleri (1/2 veya 1 gün)Toplam en çok 5 tam gün, en az 4 tam günAyda 1 veya 2 veya 3 tam gün sistem uygulama danışmanlığı
  2.  
  3. İstenirse;
  4. Değerlendirme – tasarım 1 gün
  5. İstihbarat Odaklı Uygulamalı Müşteri Analiz Teknikleri ½ veya 1 gün
  6. Müşteri ziyaretleri 1 gün, bedelsiz
 1. TOPLU DEĞERLENDİRME VE DANIŞMANLIK TAVSİYELERİ(Bu sunum ve tavsiyeler için yol ve konaklama dışında bir bedel söz konusu olmayacaktır)
 2. Çalışma sonunda XX yönetiminin belirleyeceği gruba ½ gün
KAPAT